Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 "Funle" verwijst naar ons platform waar IT-freelancers opdrachten kunnen vinden bij opdrachtgevers.

1.2 "Opdrachtgever" verwijst naar een individu, organisatie of entiteit die op Funle opdrachten plaatst en IT-freelancers inhuurt.

1.3 "IT-freelancer" verwijst naar een individu met expertise in IT-gerelateerde vaardigheden die zich registreert op Funle om opdrachten te vinden en uit te voeren.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Funle-platform door IT-freelancers.

2.2 Door zich te registreren op Funle en het maandbedrag te betalen, stemt de IT-freelancer in met deze algemene voorwaarden en gaat hij/zij akkoord met de bepalingen en voorwaarden die hierin zijn uiteengezet.

3. Maandabonnement en Betaling

3.1 De IT-freelancer gaat een maandabonnement aan met Funle.

3.2 Het maandabonnement wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende maanden, tenzij de IT-freelancer het abonnement opzegt vóór de verlengingsdatum.

3.3 Betaling van het maandbedrag dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden.

3.4 Alle betalingen dienen te worden voldaan volgens de instructies en methoden die door Funle worden verstrekt.

3.5 De actuele prijs van het maandabonnement zal worden gepubliceerd op de website en kan door Funle zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

4. Gebruik van het Funle-platform

4.1 Funle biedt een platform waar IT-freelancers hun profielen kunnen maken, opdrachten kunnen vinden en communiceren met opdrachtgevers.

4.2 De IT-freelancer is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn/haar profiel en het verstrekken van accurate informatie.

4.3 Funle behoudt zich het recht voor om een profiel te verwijderen of de toegang tot het platform op te schorten als er sprake is van schending van deze algemene voorwaarden of enige andere ongepaste activiteit van de IT-freelancer.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Funle fungeert als een tussenpersoon en draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid van de opdrachten, de communicatie tussen IT-freelancers en opdrachtgevers, of de resultaten van de uitgevoerde opdrachten.

5.2 De IT-freelancer begrijpt en aanvaardt dat hij/zij als zelfstandig ondernemer verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen handelingen, dienstverlening en professionele aansprakelijkheid.

6. Beëindiging

6.1 De IT-freelancer kan het maandabonnement op elk gewenst moment opzeggen door contact op te nemen met Funle.

6.2 In geval van opzegging blijft het maandabonnement geldig tot het einde van de huidige abonnementsperiode, en worden er geen restituties verleend voor ongebruikte abonnementsdagen.

7. Wijzigingen

7.1 Funle behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken.

7.2 Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op het Funle-platform.

8. Toepasselijk recht

8.1 Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.

8.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Den Haag.

Door zich te registreren op Funle en het maandbedrag te betalen, stemt de IT-freelancer in met deze algemene voorwaarden en erkent hij/zij dat hij/zij deze heeft gelezen en begrepen.

Meld je gratis aan

Meld je aan en krijg toegang tot de grootste verzameling freelance IT-opdrachten in Nederland. Met Funle zit je geen dag zonder opdracht!